רענן רוזן צילוםועריכת וידאו לארועים

כניסה למערכת הניהול

Quote

למדתי מהניסיון שחלק הארי של האושר או הצער
תלוי בנטייה שלנו ולא בנסיבות

~ מרטה וושינגטון ~
Next